TALLERES PARA LOS PADRES

Apoyo del Multilingüismo del Niño

Un taller para los padres de hijos bilingües y multilingües.

Como mudarse bien

Un taller para familias (padres) después o antes de la mudanza al país nuevo.
Datos de contacto:

Na podany w zgłoszeniu adres mailowy wysłane zostaną informacje o dostępności miejsc na wybranych zajęciach. Jeśli będzie możliwość udziału w zajęciach (będą dostępne miejsca) przesłane zostaną dane do przelewu. Należy wówczas uiścić opłatę (przelewem bankowym) na podane w mailu dane.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem zajęć:

Gwarancją udziału w zajęciach jest wpłacenie pełnej opłaty (za pierwsze zajęcia lub za cały cykl zajęć) co najmniej na 3 dni przed planowana datą pierwszych zajęć.

W przypadku niemal jednoczesnej, dużej ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo do udziału w zajęcia mają osoby, które pierwsze dokonały opłaty. Jeśli po uiszczeniu opłaty okaże się, że miejsca w grupie są już zajęte opłata zostanie zwrócona w całości.